Publikováno 30. 1. 2018

BLOG: Pane prezidente...

Miloš Zeman
Zdroj: ČTK

Tak to máme za sebou. Předvolební šílenství skončilo, hlasy jsou sečtené a jisté je, že na Hradě bude dalších 5 let úřadovat Miloš Zeman. Výsledky byly velice těsné a volební účast rekordní. Je tedy vidět, že lidem záleží na tom, kdo nás jako národ bude reprezentovat. A já bych tedy na vás, pane staronový prezidente, měla pár proseb.

Lidé si vás znovu zvolili a jak mohu soudit z prohlášení vašich voličů a příznivců, většina těch lidí vás zvolila proto, že má strach. Mají strach z toho, že naši zemi budou ovládat nějací neviditelní papaláši daleko za našimi hranicemi. Někde v Bruselu, nikým nevoleni, budou zasahovat do životů nás všech. Mají strach, že do naší země přijdou cizinci z úplně jiné kultury a ohrozí naše bezpečí, naše zásady, náš způsob života. Neříkám, že je jejich strach oprávněný, ale je nesmyslné ho bagatelizovat, protože právě tenhle strach vám vyhrál volby. Zasaďte se, prosím o to, abyste těmto vyděšeným lidem pomohl cítit se bezpečně. Aby se již neopakovaly excesy, kdy ztlučou cizince jen proto, že má jinou barvu pleti. Vysvětlujte, podávajte jasné a přesné informace a zasaďte se o to, aby se lidé nemuseli bát smyšlených bubáků, ale jen reálného nebezpečí.

 

Hodně je toho vidět i na výsledcích v jednotlivých městech a krajích. Největší podporu vám vyjádřili lidé v Moravskoslezském a Ústeckém kraji, tedy v částech naší země, kde se nežije zrovna snadno. A je pochopitelné, že člověk, co žije od výplaty k výplatě, nečeká zastání u intelektuálského vědce. Proto bych vás chtěla poprosit, abyste na tyhle lidi opravdu myslel. Na lidi, co jsou na nejhlubším sociálním dně v našem státě a kteří ve vás vložili svou důvěru. Až budete jezdit za peníze bohatých podnikatelů do Číny, myslete právě na ně a na jejich zájmy.

 

Naopak vám svou podporu nevyjádřilo příliš mnoho lidí z velkých měst - nejen z Prahy, kde to bylo nejvíce markantní, ale také z Brna a všech dalších krajských měst. Tedy z míst, kde se lidé mají lépe, kde mají čas řešit i jiné věci, než pouhé přežití. Pro tyto lidi je důležité, aby v politice zavládla slušnost, korektnost a pravdomluvnost. Přes 2 700 000 voličů se vyjádřilo, že si vás na Hradě nepřejí. A většině z nich vadila právě vaše arogance, vaše povýšené a neslušné vyjadřování, vaše nerespektování důstojnosti prezidenstkého úřadu. Za tyhle lidi, mezi něž se počítám, vás prosím, abyste toto následujícíh pět let reflektoval. Uberte, prosím, z břitkosti vašich slov a pokuste se být spíš moudrým dědečkem, než přemoudřelým dědkem. Sprostá slova a bonmoty o kalašnikovech a popravách novinářů si, prosím, nechejte nad skleničku něčeho ostřejšího s přáteli a neplňte jimi veřejný prostor.

 

Pane prezidente, prohlašujete o sobě, že jste prezidentem dolních deseti milionů. Ale skoro tři miliony z toho vám svůj hlas nedali. Pokuste se tedy být i přesto jejich prezidentem - prezidentem slušným, prezidentem, který dodržuje své sliby a hlavně prezidentem, který říká pravdu. Ve všem máte značné mezery.


Z Čechů, kteří žijí v zahraničí, vám svůj hlas dalo pouhých 10 %. Nejspíš i proto, že vidí, jaký obraz o naší zemi podáváte za našimi hranicemi. Vynasnažte se tedy, prosím, aby to následujících pět let nebyl obraz, za něž by se naši krajané v cizině, ani my tady doma, museli stydět. Děkuji.


Článek je převzat z blogu lumenn.blog.cz

Nova action/Blog.cz

Diskuze