Publikováno 30. 11. 2015

Když muž nemůže

Mediatrust - nohy
Zdroj: oficiální zdroj

TISKOVÁ ZPRÁVA - Erektilní dysfunkce je nejčastější sexuální poruchou dnešních mužů. Podle nedávného českého reprezentativního výzkumu jí trpí až 51% mužů ve věku 35 až 65 let.

Na jejím vzniku se podílejí zdravotní a psychické příčiny i důsledek vedlejších účinků některých léků či stres vyvolaný tlakem na výkon.
 

Současná generace mužů je první v historii lidstva, která může mít erekci „ na přání“. Objevem účinného prostředku, který získal Nobelovu cenu za medicínu, došlo k uvedení Viagry následované Cialisem a Levitrou na náš trh. V současné době již máme na trhu celou řadu moderních preparátů, jejichž nástup účinku je do několika minut a některé z nich jako např. Spedra se pyšní i minimem vedlejších účinků. Tyto léky je možné získat na lékařský předpis a jsou schopny skutečně pomoci až 80% mužů s erektilní dysfunkcí. S těmito preparáty však nelze srovnávat jakékoliv reklamované potravinové doplňky zaručující dokonalou erekci, které fungují převážně jako placebo, i když jejich cena je srovnatelná se skutečně účinnými léky.
 

S poruchou erekce se v průběhu svého života setkává téměř každý muž. Jestliže však dochází k opakovanému a dlouhodobému selhávání, měl by muž vyhledat odbornou pomoc. Příčiny problémů se ztopořením u mladších mužů bývají převážně psychogenního původu. Zásadní roli zde hraje úzkost, nezkušenost, přílišná motivace a zaměření na výkon. Muži středního a staršího věku selhávají častěji z důvodů, jejichž příčiny nacházíme spíše ve zdravotním stavu (především u kardiovaskulárních problémů, cukrovky, obezity, neurologických potíží atd.). Pro rozlišení psychogenních a organických problémů je možné použít jednoduché kriterium masturbačních a ranních erekcí. Pokud jsou tyto bezproblémové a muž selhává pouze v situacích partnerského sexu, jeho problémy jsou pravděpodobně psychického původu. U organicky podmíněných poruch může být erektilní selhání velmi citlivým indikátorem vážnějšího onemocnění. Právě tento fakt by měl vést muže k vyhledání odborné pomoci.
 

Erekce je fyziologický proces, který je založen na přílivu krve do topořivých těles penisu při sexuálním vzrušení. Po orgasmu (pocitovém vyvrcholení) a ejakulaci (vypuzení semene) tato krev odtéká a penis ochabuje. Je nutné počítat s tím, že s přibývajícím věkem se snižuje tuhost penisu při erekci, frekvence spontánních erekcí, intenzita orgasmu a množství ejakulátu. U většiny lidí však zůstává jistá míra sexuální potřeby i schopnosti zachována až do smrti. Význam samotné erekce bývá často přeceňován. Moderní metody umělého oplodnění bez jakékoliv potřeby penisu a jeho erekce snižují význam soulože z reprodukčního hlediska. Pro uspokojení většiny žen též penis v pochvě nehraje podstatnější roli. Výzkumy svědčí o tom, že pouze jedna čtvrtina žen je vzrušivá především vaginálně a potřebuje soulož k dosažení orgasmu. Zbytek žen muž uspokojí převážně drážděním klitorisu.
 

Erektilní selhání má však v každém případě velmi destruktivní vliv na mužské sebevědomí. Jsou muži, kteří po jednorázovém náhodném selhání zpanikaří a ke každému dalšímu milování přistupují s úzkostí a nejistotou. Důsledkem bývá, že místo toho, aby spontánně prožívali milování s partnerkou, zaujímají roli pozorovatele, který pouze úzkostně sleduje, zda jeho erekce je už dostačující k pokusu o vniknutí do pochvy. Tato situace vede k tomu, že muž opět selhává a tím se bludný kruh uzavírá. Právě tento druh erektilní dysfunkce je v případě spolupracující partnerky velmi dobře ovlivnitelný tzv. sexuálním nácvikem. Při sexuálním nácviku se partneři zaměřují především na vzájemné nekoitální vedení až k orgasmu a na následnou rehabilitaci sexuálního i partnerského vztahu. Necitlivá reakce partnerky však často vede k ztížení mužových potíží. Ženy by tedy měly být chápající ,vstřícné a ukázat svým mužům, že dosahují orgasmu i bez penisu v pochvě. Muži by se neměli do soulože nutit a v případě opakovaného selhání vyhledat odbornou pomoc.


Doc. PhDr. Laura Janáčková, CSc.
Sexuologický ústav 1.LF UK a VFN v Praze
 

Tisková zpráva

Diskuze