Soutěž s FANDOU a seriálem Agenti S.H.I.E.L.D.

Agenti S.H.I.E.L.D.
Zdroj: FANDA

Oblíbený seriál Agenti S.H.I.E.L.D. se na Fandovi dočkal reprízy první řady, kterou můžeš sledovat každou středu večer od 22:55! Pokud patříš k fanouškům seriálu, určitě si nenech ujít soutěž na naší facebookové stránce FANDA.

Na Facebooku FANDY https://www.facebook.com/fandatv bude od pondělí 4. 4. vyhlášená soutěž. Ze správných odpovědí pod otázkou budeme losovat výherce skvělých seriálových triček, obalů na karty s logem Agentů S.H.I.E.L.D., jeden šťastlivec dokonce vyhraje oficiální repliku odkazu agenta Phila Coulsona. Tak neváhej a soutěž! Začínáme už v pondělí 4. dubna a celkem odměníme 9 vylosovaných šťastlivců!

 

Soutěžní otázka
Jaké číslo průkazu má agent Phil Coulsoun?
a) SHL 54I8164
b) SKJ 08U7342
c) SEL 45D4526


O seriálu Agenti S.H.I.E.L.D.
Agent Phil Coulson, který se probudil z klinické smrti, dává dohromady malý tým agentů z S.H.I.E.L.D.u, který bude pracovat na nových tajných případech. S.H.I.E.L.D. je organizace, která dala dohromady iniciativu Avengers, čítající několik jedinců obrovské síly a nadpřirozených schopností. Jejím cílem je chránit planetu před největším zlem – domácím i mimozemským. Vyšetřují Projekt Stonožka a jejího vůdce "Jasnovidce". Posléze je zjištěno, že Projekt Stonožka je zaštítěn Hydrou a oni se musí zabývat infiltrací Hydry do S.H.I.E.L.D.u a jejího následné zničení.

 

Jaké problémy na agenty číhají? Podaří se jim zachránit Zemi? Sledujte napínavý seriál Agenti S.H.I.E.L.D. každou středu ve 22:55 na FANDOVI!

 

Herní řád
internetové soutěže portálu FANDA.tv o PR předměty seriálu Agenti S.H.I.E.L.D.
______________________________________________________________________________________
1. Vyhlašovatelem soutěže o PR předměty k seriálu Agenti S.H.I.E.L.D. (dále jen „Soutěž“) je společnost CET 21 spol. s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „CET 21“).
2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k CET 21, spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám, za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.
3. Úkolem soutěžících bude správně zodpovědět soutěžní otázku, která bude vyhlášena dne 04. 04. 2016
na oficiální facebookové stránce TV stanice FANDA (https://www.facebook.com/fandatv), a svoji odpověď napsat formou komentáře pod článek se soutěžní otázkou nejpozději do 08. 04 .2016 do 12:00 hod.
4. Každý soutěžící může do Soutěže zaslat pouze jeden (1) komentář s odpovědí na soutěžní otázku. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.
5. Ze všech soutěžících, kteří správně zodpoví soutěžní otázku a odpověď zašlou ve stanovené lhůtě, bude vylosováno celkem devět (9) výherců, kteří obdrží PR předměty k seriálu Agenti S.H.I.E.L.D..
6. Výherci budou kontaktováni prostřednictvím jejich facebookového profilu a budou vyzvání k doplnění kontaktních údajů pro účely zaslání ceny. Nepřevzaté ceny propadají bez náhrady.
7. Správná odpověď na soutěžní otázku a jména výherců budou zveřejněny na internetových stránkách http://FANDA.tv a https://www.facebook.com/fandatv. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.
8. Ceny ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou. V případě nepředvídaných okolností si CET 21 vyhrazuje právo poskytnout výhercům namísto ceny uvedené v odst. 5 náhradní cenu obdobného typu.
9. V případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí CET 21 ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící vyjadřují svůj bezvýhradní souhlas se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.
10. CET 21 si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem.
11. CET 21 si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž prodloužit, zkrátit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči CET 21.
12. Soutěž není sponzorovaná, podporovaná, spravovaná ani jiným způsobem spojená se službou Facebook.
13. Tento herní řád bude uveřejněn na internetových stránkách http://FANDA.tv.
 

FANDA