Movember

Rakovina není rýma, nedá se přecházet! Myslete na prevenci

Muži proti rakovině
Zdroj: Muži proti rakovině

Nadační fond Muži proti rakovině spouští další kampaň, která upozorňuje na nebezpečí rakoviny prostaty a varlat. Ohrožené cílové skupiny se tentokrát pokusí zasáhnout billboardy a citylighty na zastávkách MHD a v metru s jednoznačným poselstvím o důležitosti prevence.

Nadační fond Muži proti rakovině bojuje aktivně řadu let s typicky mužskými formami rakoviny – rakovinou prostaty a varlat. Obě zmíněné formy bohužel pokrývají kompletní věkové spektrum, a zatímco rakovina prostaty postihuje starší ročníky, rizikovou skupinou pro rakovinu varlat jsou velmi mladí muži. „Nadační fond nebojuje jen s rakovinou, bojujeme velmi často i s mužskými předsudky.

 

Muži ze své povahy o svých problémech nehovoří, prevenci odmítají, stydí se a případnou lékařskou pomoc pak leckdy vyhledají až příliš pozdě,“ říká doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., MBA, přednosta Urologické kliniky Thomayerovy nemocnice v Praze, předseda a zakladatel Nadačního fondu Muži proti rakovině.

 

Právě i tabuizování tématu může mít za následek častý výskyt nádorového onemocnění. Podle statistik dokonce muži umírají celosvětově o 6 let dříve než ženy a rakovina prostaty je druhou nejčastější formou rakoviny u mužů. Očekává se, že počet případů se do roku 2030 ještě zdvojnásobí.

   

Nadační fond Muži proti rakovině je zároveň dlouholetým partnerem Movember Foundation a organizátorem osvětové kampaně Movember v České republice, která si klade za cíl změnu pohledu na mužské zdraví. Vybrané finanční prostředky jsou určeny na nákup lékařských přístrojů, osvětové programy a studijní stáže mladých lékařů. Díky dárcům se již podařilo vybavit několik urologických pracovišť po celé republice přístroji a nástroji, které slouží ke zlepšení diagnostiky nádorových onemocnění.

 

Další finanční prostředky jsou vkládány do vzniku a distribuce edukačních publikací určených pacientům s diagnostikovanou rakovinou prostaty a varlat, jejich rodinným příslušníkům a široké veřejnosti. Tyto brožury jsou k dispozici v odborných ordinacích, přístupné online, případně je fond zasílá zdarma na vyžádání. V letošním roce vyjde nově brožura určená pacientům s nádory močového měchýře.

 

Nadační fond Muži proti rakovině je i partnerem České urologické společnosti, nejvyššího odborného orgánu v oblasti urologie v České republice, se kterou na základě nejnovějších poznatků a výzkumů společně vytváří podklady pro spolupráci na projektech osvěty a prevence.

 

11 fotek

 

TN.cz